JURNAL ANTARABANGSA ALAM DAN TAMADUN MELAYU

 

Jilid 9 Bil.1

1) The Impact of Governance on Economic Growth in Malaysia
Chiung-Ju Huang & Yuan-Hong Ho


PDF
2) Persepsi Pelajar terhadap Program Bahasa Melayu di Universiti Feng Chia
Huey-Nah Cindy Chou


PDF
3) The Chinese Trade Ceramics Found in Borneo – 11th Century to 19th Century
Asyaari Muhamad


PDF
4) Tanggapan Terhadap Persuratan Baru: Ambiguiti dalam Pujangga Melayu Karya Mohd Affandi Hassan
Mohd Faizal Musa


PDF
5) Penyebaran Variasi Leksikal ‘Kapal’ dalam Dialek Melayu Siam di Satun, Thailand:
Analisis Geolinguistik
Adriana Santa Anak Tinggom, Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini Kasdan


PDF
6) Padi dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif
Junaini Binti Kasdan & Julaina Nopiah


PDF
7) Tarjumān Al-Mustafīd: Suatu Analisis Rujukan Kitab Tafsir Secara Keseluruhan
Ahmad Safwan Raihan, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria &
Muammar Ghaddafi Hanafiah


PDF
8) Merungkai Rahsia Mistik Kehidupan Etnik Murut Paluan dalam Mitos Tumbuhan
Jacquelina Karimon & Shaiful Bahri Mohd. Radzi
PDF
Translate »