JQMA

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Volume 5, Issue 1 (July 2009)

Makalah Jemputan/Invited Article: Dodge-Romig Plans Revisited
Shyamaprasad Mukherjee
Pages 1-7
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Model Persamaan Struktur Kesetiaan Pelanggan Perkhidmatan Jalur Lebar HSDPA
Nur Riza Mohd Suradi, Zalina Mohd Ali, Zainol MustafaFaridatulazna Ahmad Shahabuddin, Wan Rosmanira Ismail & Rofizah Mohamad
Pages 9-15
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Multivariate Control Chart Based on Robust Estimator
Habshah Midi, Ashkan Shabbak, Bashar A.Talib & Mohd Nooh Hassan
Pages 17-33
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Satisfaction of Outpatients on Service Quality: A Case Study at Two Specialist Clinics
Choong-Yeun LiongNur Jumaadzan Zaleha Mamat & Tze-Yun Leong
Pages 35-44
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Stagnation Point Flow over a Stretching Permeable Sheet in a Micropolar Fluid
Anuar Ishak & Roslinda Mohd Nazar
Pages 45-50
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Perbandingan Keputusan Multi-Atribut Berasaskan Beberapa Teori Set
Zamali Tarmudi, Abu Osman Md Tap & Mohd Lazim Abdullah
Pages 51-63
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Rational Generalised Ball Functions for Convex Interpolating Curves
Samsul Ariffin Abdul Karim & Abd Rahni Mt Piah
Pages 65-74
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Sikap dan Keinginan Tingkah Laku Pengguna Dalam Pemilihan Telefon Bimbit: Kajian Kes di Bandar Baru Bangi, Selangor
Zalina Mohd Ali, Mohd Aftar Abu Bakar, Zamira Hasanah Zamzuri, Nora Muda, Nur Jumaadzan Zaleha Mamat, Petir Papilo & Nur Riza M Suradi
Pages 75-84
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
On the Fekete-Szegö Problem for Certain Analytic Functions
Imran Faisal & Maslina Darus
Pages 85-91
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Pengukuran Kepuasan Pelanggan Dalaman bagi Industri Hospitaliti: Kajian Kes Industri Perhotelan Di Pantai Timur Semenanjung Malaysia
Khairul Anuar Mohd Ali & Suzyanty Mohd Shokory
Pages 93-101
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper
Cutpoint Determination Methods in Competing Risks Subdistribution Model
Noor Akma Ibrahim, Abdul KudusIsa Daud & Mohd. Rizam Abu Bakar
Pages 103-117
PreviewpdfAbstract |pdfFull paper