Jilid 32 2003                                                   

 

Muka surat

Hubungan Emas dengan Unsur Penyerta di Kawasan Lombong Penjom, Pahang dan Lombong Lubuk Mandi,Terengganu

Wan Fuad Wan Hassan, Heru Sigit Purwanto

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1-12

Penggunaan Kaedah Seismos Pantulan Cetekuntuk Mengesan Struktur Subpermukaan

Umar Hamzah, Abdul Rahim Samsudin & Abdul Ghani Rafek

I Abstrak dan Rujukan I

 

 13-23

Penggunaan Aluminium sebagai Unsur Penormal terhadap Logam dalam Lembangan Sungai Chukai - Kemaman, Terengganu

Kamaruzzaman Yunus, Jamil Talam, Hasrizal Shaari

& Hazamri Harith

I Abstrak dan Rujukan I

 

 25-35

Aerial Photograph Interpretation of the Bourville  Landslide in South Wales, United Kingdom

Wan Zuhairi Wan Yaacob

I Abstrak dan Rujukan I

 

 37-46

Biosensor Potentiometrik untuk Penentuan Urea dan Ketoksikan Logam Berat

Lee Yook Heng, Loh Han Chern & Musa Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 47-56

Reologi Adunan Getah Asli dan Polietilena Linear Berketumpatan Rendah Berpengisi Karbon Hitam

Azizan Ahmad, Dahlan Hj. Mohd, Ibrahim Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 57-65

Pencangkukan Stirena ke atas Gentian Selulosa Kapas dengan menggunakan Sinar-γ

Khiew Poi Sim & Md. Soot Hj. Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 67-77

Synthesis and Characterisation of some Diorganotin

Bis(N- methyl 0-nitrobenzohydroxamate)

Elhadi Elba Saad, Y. Farina, Ibrahim Baba &

Abdul Hamid Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 79-86

Fabrication of Fiber Bragg Grating with an Apodised Phase Mask

Sulaiman Wadi Harun, Prabakaran Poopalan & Harith Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 87-92

Zarah Schroedinger Bebas atas Garis sebagai suatu Resapan

Shaharir Mohamad Zain & Nik Rusdi Yaacob

I Abstrak dan Rujukan I

 

 93-110

Ground Water Quality of Several Wells           in Jasin Melaka

Mohd. Talib Hj. Latif, Zulfahmi Ali Rahman, Jasni Yaakob, Nurbaiza Baharudin, Nur Azeany Arifin, Ruzaidah Yusof &

Ramlan Omar

I Abstrak dan Rujukan I

 

 111-120

Chemotaxonomic Survey of Malaysian Mimosa Species

Umi Kalsom Yusof, Faridah Abdullah, Noriha Abdullah, Khairuddin Itam & Baki Bakar, Mohd. Aspollah Sukari

I Abstrak dan Rujukan I

 

 121-129

Nutritional Status of School Children Receiving Supplementary Feeding Program in Peninsular Malaysia

Mohd Shahril Md Arop, Suriah Abdul Rahman, Aminah Abdullah, Mohd Fauzi Jani

I Abstrak dan Rujukan I

 

 131-146

Ketoksikan Logam Zink dan Kadmium terhadap Anabaena

flos-aquae

Khairiah Jusoh, Carol Hoh Mui Ling & Nik Mazidah Nik Ahmad, Nik Marzuki Sidik, Lee Yook Heng

I Abstrak dan Rujukan I

 

 147-155

In-vitro Digestibility and Functionality of Heated and Defatted Oilseed Flours

Muhammad Ashraf Chaudry, Nizakat Bibi

I Abstrak dan Rujukan I

 

 157-169

Performance of Red Palm Oil, Sunflower Oil and Vegetable Ghee during Deep Fat Frying

Taufiq Ahmad, Shaheen Atta, Abdussattar, Anwar Ahmad,

Saeed Ahmad Nagra

I Abstrak dan Rujukan I

 

 171-179