Bmart

Menyediakan tempat pelajar memberi barangan keperluan harian dan mendapatkan perkhidmatan fotostat. Para pelajar juga didedahkan dengan kemahiran keusahawanan melalui penyertaan mereka dalam Kelab Keusahawanan Bmart.

Bmart Runcit

Bmart Fotostat