Kolej Ibrahim Yaakub

 KIY Universiti Kebangsaan Malaysia

Visi & Misi

Visi

Kolej Ibrahim Yaakub bertekad mekjadi kolej yang terbilang dalam pembentukan generasi pelajar yang terkehadapan dari segi sahsiah dan pengetahuan untuk pembangunan Negara.

Misi

Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan bersistematik secara berterusan, kemudahan yang berkualiti dan persekitaran yang kondusif bagi membina generasi pelajar yang berilmu dan berkebolehan

Translate ยป