LOKASI

PETA LOKASI

KOLEJ KERIS MAS,
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA,
43600 BANGI,
SELANGOR DARUL EHSAN.