PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2021/2022

Salam Bangsa Keris🐯

HEBAHAN AKADEMIK

Rujukan: Pekeliling Akademik Bil. 26/2021

[PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2021/2022]

Merujuk kepada perkara di atas, sukacita sekiranya pelajar program Prasiswazah Sesi Akademik 2021/2022
membaca dengan teliti pekeliling ini dan mengambil tindakan seperti berikut:

⚠️Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2021/2022 akan dijalankan secara dalam talian melalui laman web
📎http://smplucee.ukm.my/smpweb.

⚠️Pelajar adalah dinasihatkan supaya tidak mendedahkan Nombor Pin Pelajar (NPP) masing masing untuk mengelakkan timbulnya masalah di kemudian hari.

⚠️Maklumat dan kemudahan untuk mendaftar kursus adalah seperti berikut:

📌 11.10.2021–24.10.2021
Tambah/ Gugur Kursus

📌 25.10.2021 –7.11.2021
Gugur Kursus Sahaja

📌 8.11.2021-14.11.2021
Pengesahan Pendaftaran
Kursus

📌 8.11.2021-5.12.2021
Tarik Diri Kursus Sahaja

⚠️Untuk butiran serta maklumat berlanjutan,sila merujuk kepada Pekeliling Akademik Bil. 26/2021

Jika menghadapi sebarang masalah mengenai perkara di atas, sila emelkan kepada smpweb@ukm.edu.my / akad@ukm.edu.my.

Sekian, Terima Kasih.

MENCIPTA KELAINAN MENCABAR KELAZIMAN

EKSEKUTIF AKADEMIK DAN PENERBITAN
MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR 21/22
KOLEJ KERIS MAS
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA