PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021/2022

Salam Bangsa Keris๐Ÿ…

HEBAHAN AKADEMIK
Rujukan: Pekeliling Akademik Bil. 33/2021

[PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021/2022]

Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2021/2022 akan diadakan mulai 7 hingga 22 FEBRUARI 2022.

Sehubungan itu, saudara/i diminta mengambil perhatian dan tindakan dengan urusan Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2020/2021mulai 6 hingga 12 DISEMBER 2021 melalui
๐Ÿ”—http://smplucee.ukm.my/smpweb

Sekiranya terdapat percanggahan jadual peperiksaan atau 3 kursus berturutan dalam satu hari, maka saudara/i dikehendaki mencatatkan kursus terlibat dan memaklumkan kepada Timbalan Dekan (Prasiswazah) di fakulti masing-masing selewat-lewatnya pada 13 DISEMBER 2021.

Sekian, terima kasih.

“MENCIPTA KELAINAN, MENCABAR KELAZIMAN”

SEKRETARIAT AKADEMIK DAN PENERBITAN
MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR 21/22
KOLEJ KERIS MAS
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA