Buku kNovasi

KNOVASI 2023

Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) adalah satu acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum, UKM bermula 2009. Sejak ia dianjurkan, kNovasi telah menarik minat ramai penyelidik dan inovator dari peserta institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri. Dalam kNovasi 2020, lebih 250 makalah serta inovasi telah diterima dan banyak makalah telah diterbitkan dalam jurnal berindeks dan sebuah buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM serta beberapa makalah lain berada dalam proses penerbitan. Sementara itu, produk dan inovasi PdP yang telah dipertandingkan telah disebarluaskan di seluruh Malaysia dalam empat siri Majalah kNovasi.​​

TEMA

Tema Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) 2023 memberi tumpuan kepada ‘INOVASI IDEA DALAM PENDIDIKAN TANPA SEMPADAN’. ​​

Definisi dan Kriteria Penilaian bagi sub-tema kNovasi 2023 

OBJEKTIF

a) Menggalakkan penerbitan warga akademik dan profesional dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan diterbitkan di dalam jurnal terbitan UKM. b) Menyediakan sebuah landasan bagi warga akademik dan profesional di dalam dan di luar UKM untuk berkarya, berkongsi dan menyebarkan hasil inovasi dan kreativiti dalam PdP yang dilakukan. c) Menggalakkan aktiviti evidence based learning dalam PdP kerana satu avenue dalam PdP disediakan untuk berkongsi dan menyebarluaskan aktiviti PdP yang telah dilaksanakan.​

KATEGORI

- PEMBENTANGAN MAKALAH dan PERTANDINGAN INOVASI
- PEMBENTANGAN MAKALAH
- PERTANDINGAN INOVASI
- PENYERTAAN PELAJAR/KUMPULAN (PERTANDINGAN INOVASI PEMBELAJARAN)
- PESERTA BIASA
- PESERTA BENGKEL ​

KATEGORI

- PEMBENTANGAN MAKALAH
- BICARA TUNTAS DALAM PERTANDINGAN INOVASI
- PEMBENTANGAN MAKALAH DAN BICARA TUNTAS DALAM PERTANDINGAN INOVASI
- PERTANDINGAN INOVASI KATEGORI PELAJAR (SEKOLAH & IPT)
- PESERTA BIASA ​

SUB TEMA

- KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN INOVATIF
- PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
- PENGALAMAN PEMBELAJARAN IMERSIF
- PENTAKSIRAN ALTERNATIF

SUB TEMA

- KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN INOVATIF
- PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
- PENGALAMAN PEMBELAJARAN IMERSIF
- PENTAKSIRAN ALTERNATIF

HADIAH/ANUGERAH

Hadiah menarik seperti wang tunai, pingat dan sijil menanti pemenang dalam kategori Pertandingan inovasi PdP dan Pembentangan Kertas Kerja.

PAKEJ

Hadiah menarik seperti wang tunai, pingat dan sijil menanti pemenang dalam kategori Pertandingan inovasi PdP dan Pembentangan Kertas Kerja.

PANGGILAN PEMBENTANGAN MAKALAH PENYELIDIKAN

Semua makalah mestilah asli dan tidak pernah dihantar ke mana-mana persidangan. Makalah tersebut adalah dialu-alukan namun tidak terhad kepada sub-tema berikut:

1. KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN INOVATIF
2. PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
3. PENGALAMAN PEMBELAJARAN IMERSIF
4. PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Makalah terpilih akan dijemput untuk dipanjangkan yang akan diterbitkan dalam jurnal berindeks seperti ESCI, Scopus dan MyCite. Manakala, lain-lain makalah akan dijemput untuk dipanjangkan sebagai bab dalam buku yang diterbitkan oleh Penerbit UKM.​ ​​

PANGGILAN PEMBENTANGAN BICARA TUNTAS DALAM PERTANDINGAN INOVASI

Semua peserta dari institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri adalah dijemput untuk menyertai Pertandingan Inovasi yang dibuka mengikut kategori berikut:

1. KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN INOVATIF
2. PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
3. PENGALAMAN PEMBELAJARAN IMERSIF
4. PENTAKSIRAN ALTERNATIF

TARIKH PENTING

Pembentangan Makalah Penyelidikan

Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh - 7 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & pembayaran yuran - 15 OGOS 2023


Pembentangan Makalah Penyelidikan

Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh - 7 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & pembayaran yuran - 15 OGOS 2023


TARIKH PENTING

Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

Tarikh akhir penghantaran abstrak - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup penghantaran tiga minit video - 21 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & bayaran - 15 OGOS 2023
Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

Tarikh akhir penghantaran abstrak - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup penghantaran tiga minit video - 21 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & bayaran - 15 OGOS 2023
BAYARAN PENDAFTARAN

PEMBENTANGAN MAKALAH DAN PERTANDINGAN INOVASI

RM 500

PERTANDINGAN INOVASI

RM 300

PESERTA BIASA

RM 100

PEMBENTANGAN MAKALAH

RM 300

PELAJAR/KUMPULAN (perlu menunjukkan ID pelajar)

RM 100

PESERTA BENGKEL

RM 50

Contact Us  I   Mission and Vision  I  UKM  I  Document 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

en_GBEnglish