Lawatan Tan Sri Abdul Wahid Omar ke PPL

11/3/2021: Lawatan Tan Sri Abdul Wahid Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM ke Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL) LESTARI UKM. Dalam sesi perbincangan Tan Sri telah memberikan penekanan berkenaan dengan inisiatif berimpak untuk kesejahteraan komuniti perlu diperluaskan lagi agar PPL terus menjadi model dan pencetus kepada Pembangunan Lestari Wilayah.

Laporan oleh Nik Mohd Noor Faizul Md. Saad