LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Alumni 2016-2020

Dr. Rashidah binti Zainal Alam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Inovasi Tenaga Suria Terhadap Penghidupan Lestari Penduduk Pulau Mabul, Sabah Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Prof. Madya Dr. Norasikin Ahmad Ludin
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Sytty Mazian binti Mazlan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Governans Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan Dalam Aspek Kualiti Udara Dalaman

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Kadir bin Ariffin & Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman
  Jawatan Terkini: Konsultan
  Majikan/Tempat Bekerja: National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)

Dr. Suganthy a/p Kanapathy

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari Melalui Subjek Kimia: Kajian Kes di Pusat Permata Pintar Negara Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dr. Sharifah Zarina & Azizah binti Mohd Zaidi
  Jawatan Terkini: Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  Majikan/Tempat Bekerja: Kolej PERMATA@Pintar Negara, UKM, Kampus Bangi

Dr. Ahmad Zafir bin Abdul Wahab

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Factors Affecting Human-Elephant Conflict in Jeli Kelantan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Madya Saiful Arif Mohamad, Prof. Dr. Shukor Md Nor & Prof. Dr. Ahimsa Campos Arceiz
  Jawatan Terkini: Program Director
  Majikan/Tempat Bekerja: The Habitat Foundation

Dr. Azizan bin Ramli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Model Pengurusan Keselamatan Industri Bagi Kluster Industri Halal Di Malaysia Berdasarkan Pendekatan Kooperatif

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar & Prof. Dr. Badrul.
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Pahang

Dr. Azman bin A. Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Landskap Persekitaran Kampung Tradisional Melayu Langkawi Ke Arah Pemuliharaan Warisan.

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Jamal bin Othman, Prof. Emeritus Dr. Shafeea Leman & Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail.
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Centre of Studies for Parks and Amenity Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Dr. Devika a/p Krishnan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesanggupan Membayar Isi Rumah Bagi Fungsi Perlindungan Kawasan Tadahan Air Dengan Menggunakan Instrumen Bayaran Perkhidmatan Ekosistem (PES): Kajian Kes Di Lembangan Langat Selangor Dan Pengalaman Perbadanan Tenaga Hidro Boleh Di Perbaharui Perak (PHREC)

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dato' Shaharuddin Mohamad
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: UiTM Kampus Seremban

Dr. Elia Syarafina binti Abdul Shakur

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemilikan Rumah Penyumbang Kepada Pembentukan Kedayahunian Bandar : Kajian Kes Bandar Kajang, Selangor Darul Ehsan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi & Prof. Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Assistant Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Faculty of Accountancy and Management, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Dr. Juliana binti Mohamed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Proses Jaringan Interaksi Di Antara Pihak Berkepentingan Dalam Pengurusan Zon Pinggir Pantai Di Malaysia : Dari Perspektif Perundangan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman & Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria
  Jawatan Terkini: Assistant Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Kuantan Kampus, International Islamic University Malaysia (IIUM)

Dr. Khan Md. Raziuddin Taufique

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Modeling Consumers Environmental Responsibility, Understanding And Perception Of Eco-Label And Ecologically Conscious Consumer Behaviour In Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib & Dr. Norshamliza Chamhuri
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Business School, Oxford Brookes University, United Kingdom

Dr. Md. Sujahangir Kabir Sarkar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts of Climate Change on Agricultural Production and Malaysian Economy : An Empirical Analysis of Computable General Equilibrium Model

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Abdul Hamid, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Prof. Madya Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Economics and Sociology, Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

Dr. Mohd Asran bin Amisah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerapan Elemen Alam Sekitar Dalam Pembelajaran Biologi Di Sekolah Wilayah Persekutuan Putrajaya

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Madya ChM.Dr. Goh Choo Ta, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman & Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria
  Jawatan Terkini: Ketua Penolong Pengarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Malaysia

Dr. Pushpawani a/p Ramaloo

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Sosio-Ekonomi, Peranan Institusi, Faktor Kemudahterancaman Dan Kelestarian Penghidupan Petani Bandar Di Pulau Pinang, Malaysia.

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Anizan Ishak, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Prof. Madya Dr. Liong Choong Yeun
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Radin Firdaus bin Radin Badaruddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Perubahan Iklim Ke Atas Sektor Padi : Implikasi Terhadap Pengeluaran Petani Dan Keselamatan Makanan Negara

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja: Development Planning and Management, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)

Dr. Woo Yoke Ling

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kerangka Kelestarian Kurikulum Untuk Program Kejuruteraan Di Universiti Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dato' Noraini Azman
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmed Chinade Abdullahi

 •  
 •  
 • Evaluation of Carbon Sequestration Potential of Soil In Berembun and Kenaboi Forest Reserves, Negeri Sembilan, Malaysia

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Anizan Ishak & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Environmental Management Technology of the Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi, Nigeria

Dr. Chandramalar a/p Munusami

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Permintaan Isirumah Terhadap Perkhidmatan Rawatan Air Sisa Di Malaysia

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Jamal Othman & Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Nilai Universiti, Malaysia

Dr. Norashikin binti Mohd Fauzi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kepelbagaian Biologi Dan Biojisim Di Hutan Dipterokarpa Bukit Yang Telah Dibalak : Kajian Kes Di Kelantan

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Faculty of Earth Science, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Dr. Ronzi Mohd Yusoff

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Perubahan Persekitaran Terhadap Kemudahterancaman Orang Asli Jahai Dirancangan Pengumpulan Semula Air Banun Perak

  Tahun Graduasi : 2008
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim, Dr. Mustaffa Omar & Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh.
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Hamimah binti Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Aktiviti Geopelancongan Di Langkawi Unesco Global Geopark

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Dept. of Management and Marketing, Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Dr. Innocent A. Jereme

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analysis of Household Food Waste Management Behaviour in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2017
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Mehe Zebunnesa Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • An Assessment On Poverty Reduction And Sustainable Livelihood Through Solid Waste Management Amongst Waste Workers In Dhaka City, Bangladesh

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Chamhuri Siwar & Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: Associate Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: North South University (NSU), Dhaka, Bangladesh

Dr. Mohamad Fauzi bin Mohamad Saruman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Governans Kelestarian Dalam Pengurusan Ekopelancongan Di Paya Indah Wetlands

  Tahun Graduasi : 2008
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern
  Jawatan Terkini: Ketua Audit Dalam
  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia

Dr. Mohammed Ebrahim Hussien

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Dynamic Analysis of Sustainable Development Through Renewable Energy Consumption: Case of Biomass Resource Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Ahmad Hamid Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Norashikin Ahmad
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Zainah binti Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Peluang Pengamalan Pendekatan Pengurusan Bersama Di Kawasan Eko-Pelancongan : Kajian Kes Di Royal Belum Forest State Park (Rbfsp) Di Gerik, Perak

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dr. Abdul Samad Hadi, Prof. Dr, Ahmad Fariz Mohamed & Dato' Shaharuddin Mohamad
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Norhazni binti Mat Sari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Environmental Forensics in Malaysia : Envisioning Enhancement of Environmental and Hazardous Waste Management

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Environmental Forensics in Malaysia : Envisioning Enhancement of Environmental and Hazardous Waste Management
  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin Mokhtar, Prof. Madya Dr Goh Choo Ta dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Binti Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  Pautan

Dr. Amran bin Alias

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Pengetahuan Tradisi Orang Asli Batek di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Pengurusan Pengetahuan Tradisi Orang Asli Batek di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh, Dato' Shaharuddin Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Ekonomi, Seksyen Sosial dan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Dr. Khoo Lay See

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Mainstreaming Disaster Victim Identification into Disaster Risk Reduction in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Mainstreaming Disaster Victim Identification into Disaster Risk Reduction in Malaysia
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Pegawai Sains Forensik / Forensic Scientist
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Kuala Lumpur

  Pautan 

Prof. Dr. Rozita binti Hod

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Ekobiososial dalam Pengurusan Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

  Tahun Graduasi: 2018
  Tajuk Kajian: Pendekatan Ekobiososial dalam Pengurusan Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy dan Dr. Mazrura Hidayatulfathi

  Jawatan Terkini: Pensyarah Perubatan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan UKM

  Pautan

Dr. Mohammad Masukujjaman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Impact of Renewable Energy Technology on Rural Energy Poverty, Livelihood and Its Purchase Intention: A Study in Rajshahi Division, Bangladesh

  Tahun Graduasi: 2018
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Syed Shah Alam, and Dr. Sharina Abdul Halim.
  Jawatan Terkini: Assistant Professor and Head, Department of Business Administration
  Majikan/Tempat Bekerja: Northern University Bangladesh

Dr. Muhammad Yasar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.

  Tahun Graduasi Sarjana : 2012
  Tajuk Kajian : Kajian Perubahan Gunatanah Sawah di Provinsi Aceh, Indonesia: Implikasi Terhadap Perancangan Kawalan Tanah Sawah.
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2016
  Tajuk Kajian : Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali.

  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia

Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tanggungjawab Sosial Syarikat Kimia di Lembangan Sungai Langat ke Arah Pembangunan Lestari

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sedimentologi, Stratigrafi Dan Warisan Geologi Formasi Singa Di Kepulauan Langkawi, Kedah Darul Aman

  Tahun Graduasi : 2017

  Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini : -

  Majikan / Tempat Bekerja : -

Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Gap Analysis For Mercury-Free Medical Facility: A Malaysian Case Study

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Neethu Vijayan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kesan Perbandaran Sumber Air Tanah Di Langat River Basin, Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Estimation of Environmental Integrity In The Highly Urbanized Kuala Lumpur City, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • A Study on The Impacts Of Rural Transformation Programme: A Case Study on The Rural Transformation Centres (RTC) of Perak And Kelantan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Aktiviti Peruncitan Di Bandar Pertengahan: Kajian Kes Di Seremban Dan Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Zon Pesisir Pantai Di Kuala Selangor, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Assessment of Flood Damage and Public's Willingness to Pay For Flood Mitigation Project: A case Study of Temerloh, Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

  Jawatan Terkini: Senior Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company

Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Fenomena Banjir Kilat dan Pendekatan Bukan Berstruktur Daerah Seremban

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan

Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Elemen Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Sukati bin Sakka

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perlaksanaan Amalan Pertanian Lestari di Kawasan IADA Barat Laut Selangor Melalui Pendekatan Sosial atau Inovasi.

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed, Prof Madya Dr. Abdul Hadi Harman dan Prof Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Pertanian

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pertanian Malaysia

Dr. Tariqur Rahman Bhuiyan

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • The cost and socioeconomic impact of natural disaster: Assessing flash flood and landslide events

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy, and Dr. Nurfashareena Muhamad

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. Hazrat Bilal

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Spatiotemporal Dynamics Of Snow Cover In The Upper Indus River Basin Of Pakistan And Its Consequences On The Future Hydropower Generation Capacity

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Post Doctoral (in process)

  Majikan/Tempat Bekerja: Nankai University China

Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengenalpastian Elemen Utama Penilaian Kelestarian Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Md. Azizul Bari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Potential reduction of Water Consumption and Carbon Dioxide Emission from lifestyle changes: A case study in Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Rawshan Ara Begum, Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Raja Datuk Zaharatun

  Jawatan Terkini: Freelancer

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Minhaz Farid Ahmed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Risk Based Assessment and Management of Drinking Water in Langat River Basin, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Lubna Alam, Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Che Abdul Rahim Mohamed

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Johan Afendi bin Ibrahim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Kehidupan Keluarga Desa di Mukim Che Latiff, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Acara, Universiti Utara Malaysia

Dr. Rabieahtul binti Abu Bakar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Seismotectonic Geohazard And Geospatial Framework For Disaster Risk Reduction In Kundasang Sabah

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: PM Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Country Manager, Malaysia, APAC

  Majikan/Tempat Bekerja: SATLAB Geosolutions / Bangsar South, KL

Dr. Siti Dina bt. Razman Pahri

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kitar Hayat bagi Aktiviti Penternakan Kerang: Kajian Kes di Jeram, Selangor

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz dan Dr. Abdullah bin Samat

  Jawatan Terkini: Pegawai Perikanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perikanan Malaysia

Dr. Salsela Saidin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Nilai Sepunya untuk Pemuliharaan Warisan Tabii di Langkawi UNESCO Global Geopark

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof.Dato' Dr. Norzaini Azman, Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Material Flow Analysis Of Household E-Waste In Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

  Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group

Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perilaku Berniat dan Faktor Peramal Pihak Berkepentingan di Lembah Klang Terhadap Genetik Perubatan

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

  Jawatan Terkini: Research assistant

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM

Norazam Ab Samah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Daya tahan alam bina hospital terhadap bencana: Kajian kes di Kelantan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

  Jawatan Terkini: Pengerusi

  Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant

Dr. Norzalina Zainudin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian tentang pengetahuan, keinginan dan kesanggupan membayar pengguna terhadap produk cekap tenaga: Analisis sektor isirumah di Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Prof. Dr. Er Ah Choy

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, UPM

Dr. AK Mohd Rafiq bin AK Matusin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman Pengusaha Pelancongan Kesan Daripada Bencana Gempa Bumi Ranau 2015

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Konsistensi Pengelasan dan Komunikasi Bahaya Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja: Penilaian Amalan di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Dr. Saraswathy A/P Kasavan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tingkah Laku dan Cabaran dalam Sektor Perhotelan ke arah Kelestarian Pengurusan Sisa Makanan di Pulau Langkawi

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral (dalam proses)

  Majikan/Tempat Bekerja: Institute of Ocean and Earth Sciences, Universiti Malaya

Dr. Mashita binti Abdul Jabar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penglibatan Komuniti Tempatan Dalam Ekopelancongan: Kajian Kes Hutan Lipur Gunung Senyum, Pahang.

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Hadi, Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan, UiTM Caw. Melaka

Mahirah binti Taib

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Aptasensor Dalam Pengesanan Penyakit Berkaitan Abnormaliti Insulin

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

  Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban

Dr. Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Etnobotani dan Sikap Penjual Terhadap Kelestarian Tumbuhan Ubatan yang Dijual di Tamu Pantai Barat Sabah

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Dr. Aldrie bin Amir, Dr. Mustaffa Bin Omar dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Jeningsih

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development of DNA Micro-optod to Detect Dengue Virus and it's Application in Early Detection of Dengue Disease

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

  Jawatan Terkini: Tiada

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penyelarasan Program Badan Bukan Kerajaan (NGO) ke Arah Mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs): Kajian Kes Global Environment Centre (GEC)

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

  Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre

Dr. Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia

  Tahun Graduasi Sarjana: 2018
  Tajuk Kajian : The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia
  Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2023
  Tajuk Kajian : Pemantauan Alam Sekitar Berasaskan Komuniti Untuk Kelestarian
  Nama Penyelia : Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern & Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Pekerjaan terkini : Guru
  Majikan / Syarikat : Sekolah Menengah Islam Al Amin Kemaman

Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesiapsiagaan Hospital Serdang dalam Pengurusan Bencana

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia

Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pelaksanaan Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia

Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Nanoteknologi untuk Governans Baik Nanoteknologi ke arah Pembangunan Lestari: Kajian Kes di Lembah Klang

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

  Jawatan Terkini: Part-timer OUM

  Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia

Dr. Aminuddin bin Mohamed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Kedap Dalam Pembangunan Modal Insan Masyarakat Orang Asli

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan/Pensyarah Cemerlang

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang

Dr. Haris Hafizal bin Abd. Hamid

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Hazardous Volatile Organic Compounds in Ambient Air of Highly Developed Area in Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Pegawai Sains

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Teknologi, UKM

Dr. Mohamad Zaki Ahmad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Pembangunan Pelancongan di Kuala KEDAH: ke arah Pembangunan Pelancongan Lestari

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Tourism Hospitality Event Management (STHEM), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Mohd Hafiyyan bin Mahmud

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembentukan Kerangka Pengurusan Bersepadu Sungai Bandar Alur Ilmu Ke Arah Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Sumber Air

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Marlia Mohd Hanafiah

  Jawatan Terkini: Senior Executive Research and Capacity Building

  Majikan/Tempat Bekerja: Urbanice Malaysia

Dr. Mohd Khairi bin Ismail

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Impak Terhadap Kemudahterancaman, Pembasmian Kemiskinan Dan Penghidupan Lestari Projek Agropolitan Gahai, Lipis, Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Perniagaan, UCSI University

Dr. Mohd. Nor Rashidi Ab. Jalil

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kriteria Pembinaan Lestari Dan Penilaian Tahap Pematuhan Di Tapak Binaan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira, Dato' Prof Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof Madya Dr Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pengurus Bahagian Kejuruteraan Teknikal

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Pembangunan Langkawi

Dr. Muhammad Nazif bin Remli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keciciran Murid Orang Asli Daripada Perspektif Guru Dan Masyarakat.Kajian Kes Sekolah Murid Orang Asli Di Jeli Dan Gua Musang Kelantan

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

  Jawatan Terkini: Guru

  Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Menengah Kebangsaan Agam Wataniah Machang Kelantan

Dr. Murnira Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penentuan Emisi Karbon dan Zarahan Terampai di Persekitaran Bangunan untuk Keperluan Dayahuni Bangunan: Kajian Kes di Bandar Seremban

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Prof. Dr. Mohd Talib Latif

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Nurfashareena binti Muhamad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Bencana Semula Jadi di Kawasan Tepu Bina: Kajian Kes Sub-lembangan Langat, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Mohammad Imam Hassan Reza

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Southeast Asia Disaster Prevention Initative (SEADPRI), LESTARI UKM

Dr. Rodeano Roslee

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Model Pengurusan Risiko Gelinciran Tanah di Kota Kinabalu, Sabah

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pensyarah (Professor Madya)

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Sabah

Dr. Sharif Shofirun bin Sharif Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor Peramal Penggunaan Tenaga Elektrik Dalam Menentukan Aliran Metabolisme Tenaga Bandar

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhamad Rizal Razman dan Dr. Azahan Awang

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Utara Malaysia

Dr. Zakaria bin Hashim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kerangka Kategori Pengurusan Kawasan Dilindungi Di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Saiful Arif bin Abdullah & Prof. Dr. Shukor Md. Nor

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Pengajian

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Taman Dan Ameniti, Fakulti Senibina Perancangan Dan Ukur, Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perbandingan Kesediaan Keselamatan Makmal Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar : Kajian Kes Di Pahang

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

  Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd

Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Pengaruh Iklim di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Perbandaran di Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

  Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Abdul Rais Abdul Latiff

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Pertumbuhan Industri Pelancongan ke atas Ekonomi dan Alam Sekitar di Malaysia: Analisis Penghitungan Keseimbangan Umum (CGE)

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Abdil Hamid Jaafar & P.M. Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan (Bahagian Ekonomi)

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia

W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengaruh Karakter Akhlak Islam Terhadap Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar: Kajian Ke Atas Ahli-Ahli Pertubuhan Islam Di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Suri rumah

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmad Firdhaus bin Arham

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor Peramal Sikap Masyarakat di Lembah Klang Terhadap Teknik-Teknik Pengawalan Denggi ke Arah Kelestarian Alam Sekitar

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dr. Latifah Amin & Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra Universiti

Dr. Naziatul Aziah binti Mohd Radzi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Pelaksana dan Penerima terhadap Kelestarian Inisiatif CSR Berasaskan Program Pendidikan: Kajian Kes Yayasan Korporat Terpilih di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr Sharina Binti Abdul Halim, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & P.M. Ts Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan

Dr. Azliyana Azhari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Air Pollution from Vehicular Emission on a Busy Highway within an Industrial Area

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Dr Mohd Talib Latif & Dr. Matthias Ketzel

  Jawatan Terkini: Research Fellow (Climate Change Communication)

  Majikan/Tempat Bekerja: Monash University Malaysia

Dr. Siddique Ahmed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • An Analysis of Factors Affecting Willingness-To-Pay and Purchase of Organic Vegetables and Fruits in Malaysia: Case Study in Selangor and Federal Territory

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Dr. Norshamliza Chamhuri

  Jawatan Terkini: Assistant Professor

  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Computer Science and Engineering, International Islamic University Chittagong

Dr. Cheryl Stephen Jeganathan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Literasi Undang-Undang dalam Dokumen Penguatkuasaan Undang-Undang Alam Sekitar di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Zakaria

  Jawatan Terkini: Pendaftar Kolej & Ketua Bahagian Jaminan Kualiti

  Majikan/Tempat Bekerja: Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)

Dr. Intan Afida Mohamad Amin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kualiti Maklumat dalam Perancangan Tapak Pembangunan bagi Pengurangan Risiko Banjir. Kajian Kes: Majlis Perbandaran Selayang

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: PM Dr. Ahmad Fariz Mohamed & Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Geomatik dan Alam Bina, Pusat Pengajian Diploma, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur

Dr. Tan Ching Tiong

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Adaptive Capacity of The Water Institutions in a Changing Climate: The Case Study of Sg. Selangor Basin

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo&  Dr. Nadzri Yahaya

  Jawatan Terkini: Carbon Neutrality Sustainability Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: Ballarat City Council, Vic Australia

Dr. Roslina Mat Salleh

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tingkah Laku Penggunaan Racun Makhluk Perosak Secara Selamat Petani Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Selangor

  Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar dan Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ooi Lia

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Biosensor Pendarfluor Berdasarkan Sel Bakteria Escherichia Coli roGFP2 Terpegun untuk Pengesanan Ketoksikan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan

Dr. Lim Choun Sian

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Kajian Kes di Bukit Antarabangsa, Selangor dan Kundasang, Sabah (Landslide Disasters in Malaysia: Case Studies in Bukit Antarabangsa, Selangor and Kundasang, Sabah)

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI

Dr. Dana Anak Badang

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak

  Tahun Graduasi: 2017
  Tajuk Kajian: Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

  Pautan

Translate »