Syabas Pusat Penyelidikan Langkawi

Syabas Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL), LESTARI, UKM kerana memenangi 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗕𝘂𝗸𝘂 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶 𝗕𝘂𝗸𝘂 𝗘𝗸𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝗶𝗸 untuk buku mewah 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗶𝗺𝗯𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗗𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝘂𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴. Syabas kepada penyunting buku ini iaitu Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Dr. Tanot Unjah. Kepada yang ingin membeli buku ini, emel kepada ppl@ukm.edu.my