Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Kem Perkasa

Dr. Nasrudin Subhi

  •  
  •  03-8921 4893
  •  nas2572@ukm.edu.my

Pn. Azrina Megat Mustaffa