Jabatan Perubatan HCTM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGENALAN

Jabatan Perubatan ditubuhkan pada tahun 1997 dan terdiri daripada 6 wad perubatan, Unit Rawatan Jantung, Wad Rehabilitasi Jantung, Wad Rawatan Rapi, Klinik Pakar Perubatan 1&2, Klnik Nefrologi/SLE dan Pusat Rawatan Harian. Terdapat 50 pakar perubatan di jabatan kami yang menyediakan perkhidmatan kepakaran Haematologi, Endokrinologi, Kardiologi, Nefrologi, Neurologi, Respiratori, Dermatologi, Rheumatologi, Gastroenterologi, Perubatan Paliatif dan Penyakit Berjangkit.