Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

OBJEKTIF

  1. Untuk menjadi pusat rujukan cemerlang dalam Perawatan Psikiatri di negara dan rantau ini.
  2. Untuk menjadi salah satu pusat penyelidikan yang tersohor dikalangan hospital pengajar yang lain dalam bidang kesihatan dan perubatan.
  3. Untuk memberikan perkhidmatan rawatan, pendidikan dan promosi kesihatan kepada penduduk di kawasan sekitar Cheras, Ampang dan Hulu Langat hingga ke Semenyih dan Bangi.
  4. Untuk memyediakan kemudahan-kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar prasiswazah dan pascasiswazah.
  5. Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden, canggih dan terkini untuk perawatan peringkat primer, sekunder dan tertiar.
  6. Untuk menyediakan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada kakitangan bagi memantapkan keupayaan dan kemahiran dalam menjalankan tugas.

PENYATAAN & OBJEKTIF KUALITI

  1. Memberikan perkhidmatan perawatan yang berkualiti, beretika , selamat dan meyakinkan kepada pesakit.
  2. Memastikan pesakit menerima khidmat perundingan daripada doktor dalam tempoh yang ditetapkan selepas pendaftaran dibuat.
  3. Memastikan ubat-ubatan yang di dispenkan kepada pesakit merupakan ubat-ubatan yang tepat berasaskan kepada preskripsi yang dibuat oleh doktor.

PIAGAM PELANGGAN

“Membantu, Merawat Anda Ke Arah Kesihatan Minda”