Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

VISI & MISI

Visi
Jabatan Psikiatri bertekad menjadi sebuah Jabatan yang memberikan pengajaran dan pembelajaran yang terkehadapan menerusi pendidikan yang efektif serta memberikan perkhidmatan dan penyelidikan perubatan kesihatan dengan kakitangan yang kompeten dan kemudahan terkini.


Misi

Jabatan Psikiatri bertekad untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang perkhidmatan, pendidikan dan penyelidikan di samping menyediakan kakitangan yang berkemahiran dan kemudahan perubatan yang moden, canggih dan kos efektif.