PENDIDIKAN PENGGUNA

TUTORIAL

Katalog GEMILANG

Katalog Perpustakaan UKM adalah rekod asas yang memberi maklumat lengkap mengenai bahan-bahan yang ada di Perpustakaan Tun Seri Lanang dan Perpustakaan- Perpustakaan Cabang.

GEMILANG ialah nama yang diberi bagi Katalog Awam Dalam Talian perpustakaan UKM, iaitu singkatan daripada GEDUNG MAKLUMAT ILMU TUN SERI LANANG.

 • Pengenalan kepada GEMILANG (Video Sedang Dikemaskini)

ESumber

 1. Portal e-Sumber menyediakan akses kepada pelbagai pangkalan data jurnal dan buku elektronik daripada pelbagai bidang.
 2. Mengandungi teks penuh daripada jurnal dan buku-e yang dilanggan oleh perpustakaan.
 3. Boleh membuat pencarian pangkalan data melalui subjek atau judul pangkalan data.

Bahan Elektronik

Kenali platfom pencarian maklumat yang disediakan oleh Perpustakaan yang merangkumi GEMILANG, PORTAL E-SUMBER, REPOSITORI INSTITUSI UKM (E-REP), JURNAL ARTIKEL TERBITAN UKM (UJAR), LEARNING & RESEARCH REPOSITORY, INDEKS DEWAN BAHASA & PUSTAKA (IDBP) dan IQUEST.
 
 
 

Sumber Maklumat Tesis

Kursus ini menekankan penggunaan sumber maklumat tesis melalui sumber berikut:

  • Katalog GEMILANG
  • Learning and Research Repository (VITAL)
  • Malaysian Thesis Online (MyTO)
  • ProQuest Dissertations and Theses Fulltext
  • Sumber akses terbuka

Kemahiran Portal PPUKM

Kursus ini menekankan teknik pencarian maklumat bagi sumber maklumat menerusi Portal PPUKM.

Systematic Review

Kursus ini menekankan pencarian bahan dengan kaedah “systematic review” bagi mendapatkan carian yang lebih tepat.

Endnote

 1. Endnote satu program perisian bibliografi yang membolehkan pengurusan dan penyimpanan data-data rujukan di dalam pangkalan data yang dibangunkan sendiri yang dinamakan “endnote library”.
 2. Perisian ini membenarkan menyimpan Petikan (Citation) dan rujukan mengikut gaya petikan yang dikehendaki dan dapat mengelak penaipan berulang dalam proses penulisan penyelidikan atau tugasan anda.
 3. Menyediakan pilihan lebih dari 100 format gaya petikan seperti APA, MLA, Chicago 15thB, Turabian , Annonated dan lain-lain.

Mendeley

 1. Mendeley merupakan perisian Reference Manager yang boleh dimuat turun secara percuma dan boleh beroperasi sebagai perisian Desktop dan Web secara serentak.
 2. Mendeley adalah perisian bibliografi yang membolehkan pengurusan dan penyimpanan data-data rujukan di dalam pangkalan data yang dibangunkan sendiri.
 3. Perisian ini membenarkan menyimpan Petikan (Citation) dan rujukan mengikut gaya petikan yang dikehendaki dan dapat mengelak penaipan berulang dalam proses penulisan penyelidikan atau tugasan anda.
 4. Mendeley juga berfungsi sebagai perisian untuk jaringan sosial akademik yang membolehkan penyelidik berkongsi sumber rujukan atau berkolaborasi secara dalam talian.
 • Url Gaya UKM bahasa Melayu terkini seperti berikut :

http://csl.mendeley.com/styles/66537561/GayaUKM-MelayuMazleha

 • Url Gaya UKM bahasa Inggeris terkini seperti berikut :

https://csl.mendeley.com/styles/66537561/universiti-kebangsaan-malaysia-mazleha-Eng

Pencarian Bahan Koleksi Islam

Kursus ini menekankan teknik pencarian maklumat bagi sumber maklumat terpilih khusus bagi bahan koleksi Arab dan Tamadun Islam, Perpustakaan UKM menerusi:

 1. OPAC GEMILANG.
 2. Tips pencarian maklumat bagi bahan berbahasa Arab.
 3. Tips pencarian ayat al-Qur’an dan hadith.
 4. Carian latihan ilmiah bagi pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM.

Beberapa sumber yang disediakan oleh perpustakaan dan sumber terbuka lain turut dikongsikan dalam kursus ini.

Pencarian Bahan Koleksi Dokumen @ Grey Literature

Kursus ini menekankan teknik pencarian maklumat bagi sumber maklumat terpilih khusus bagi bahan Koleksi Dokumen, Perpustakaan UKM yang boleh diakses menerusi:

 1. OPAC GEMILANG
 2. Sistem Repositori Digital (VITAL)

Beberapa sumber yang disediakan oleh perpustakaan dan sumber  lain turut dikongsikan dalam kursus ini.

 

Penyelidikan Perpustakaan -
Komunikasi Saintifik

Komunikasi Saintifik merupakan kursus kemahiran maklumat yang memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai sumber-sumber maklumat yang terdapat di perpustakaan seperti katalog GEMILANG, Portal e-Jurnal, dan repositori institusi. Pelajar turut didedahkan kepada kaedah pencarian tajuk perkara melalui sumber rujukan pengkatalogan iaitu Library of Congress Subject Headings. Kursus ini memerlukan pelajar membuat tugasan berdasarkan kandungan sesi pembelajaran.

Bengkel Pencarian Maklumat Sekolah Menengah

Bengkel ini merupakan salah satu usaha Perpustakaan UKM membantu masyarakat luar khususnya pelajar sekolah untuk lebih memahami kaedah dan strategi pencarian maklumat yang berkesan. Menyedari bahawa pelajar sekolah kini terdedah dengan pelbagai tugasan yang melibatkan pencarian maklumat terutamanya dalam pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), bengkel ini akan memberi pendedahan kepada peserta mengenai definisi, kategori-kategori sumber maklumat, bentuk-bentuk sumber maklu-mat dan strategi pencarian maklumat. Peserta juga akan didedahkan kepada koleksi-koleksi bahan di Perpustakaan UKM. Kepelbagaian sumber maklumat yang diterokai dan strategi pencarian yang efektif akan memberi impak kepada pembentukan individu bermaklumat yang cekap.

Hubungi Kami

Perpustakaan Tun Seri Lanang,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan,Malaysia
+603-89213446 – Consultation Services
019-2045652 – Telegram/Whatsapp
603-89256067 (FAKS)
Email: helpdeskptsl@ukm.edu.my