FAKTA & ANGKA

Koleksi Perpustakaan

1,099,033

Buku Bercetak (naskhah)

306,715

Jurnal Berjilid (naskhah)

408,070

Bahan Media

44,776

e-Buku (judul)

2,562,092

e-Tesis (judul)

35,472

e-Jurnal (judul)

60

Pangkalan Data Dalam Talian

Kunjungan & Pinjaman

859,671

Kunjungan

209,694

Pinjaman

Perkhidmatan

526

Kursus Kemahiran Maklumat (sesi)

10,137

Kursus Kemahiran Maklumat (peserta)

734

Sistem Pembekalan Penerbitan (kepada institusi luar)

474

Sistem Pembekalan Penerbitan (daripada institusi luar)

75

Pakej Maklumat

5,472

Pay Per View (PPV)

10,308

Rujukan dan Khidmat Nasihat (Meja Penasihat Pembaca)

Penggunaan & Pengaksesan

416,953

Pangkalan Data (muat turun)

1,095,349

Pangkalan Data (carian)

7,701,015

OPAC (carian)

211,713

Repositori Pembelajaran dan Penyelidikan (carian)

211,630

Repositori Jurnal UKM  (carian)

Data sehingga Disember 2019

Hubungi Kami

Perpustakaan Tun Seri Lanang,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan,Malaysia
603-89213446 / 019-2045652 (Telegram/Whatsapp)
603-89256067 (FAKS)