LAWATAN DELEGASI ASEAN UNIVERSITY NETWORK – HEALTH PROMOTION NETWORK MAHIDOL UNIVERSITY THAILAND KE PKU

LAWATAN DELEGASI ASEAN UNIVERSITY NETWORK – HEALTH PROMOTION NETWORK MAHIDOL UNIVERSITY THAILAND KE PKU

Delegasi ini selaku panel penilai Healthy University Rating System (HURS) telah meluangkan masa membuat lawatan ke PKU selepas sesi pembentangan dan perbincangan bersama di Bilik Mesyuarat Canselori bersama Pusat Strategi UKM dan beberapa PTj lain. Mereka diberikan taklimat mengenai perkhidmatan perubatan serta program dan aktiviti promosi kesihatan yang dijalankan oleh PKU.