Pusat Kesihatan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Kolaborasi

 

BENGKEL PLAN STRATEGIK MAJLIS KESIHATAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MAKESUM)

KOLABORASI TEMPATAN BERSAMA PKD HULU LANGAT

KERJASAMA NASIONAL DALAM MENJAYAKAN  “COVID-19 NATIONAL VACCINATION PROGRAM” DI MALAYSIA

JARINGAN ANTARABANGSA : PENGLIBATAN DALAM GLOBAL CONGRESS OF MUSLIM MENTAL HEALTH AND FAMILY WELLBEING

KERJASAMA STRATEGIK DI BAWAH MAJLIS KESIHATAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MAKESUM)

PROGRAM MOBILITI – OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL HEALTH DI UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

Translate »