PROGRAM SARINGAN AWAL KESIHATAN STAF UKM

Program Saringan Awal Kesihatan Staf UKM (PROSA) oleh Pusat Kesihatan Universiti diteruskan lagi dengan pemeriksaan kesihatan di Jabatan Pembangunan Prasarana (JPP) pada 21 Februari 2024.

Terima kasih kepada semua staf PTj yang telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang program ini berlangsung.

#sayasayangukm
#semogawargaukmsentiasasihat