UKM-YSD Chair for Sustainability

 Universiti Kebangsaan Malaysia

UKM-YSD CHAIR FOR SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY TALK SERIES 2022

SUSTAINABILITY TALK SERIES 1/2022

Date: 15th February 2022

SUSTAINABILITY TALK SERIES 2/2022

Date: 14th April 2022

SUSTAINABILITY TALK SERIES 3/2022

Date: 30th June 2022

SUSTAINABILITY TALK SERIES 4/2022

Date: 27th October 2022

SUSTAINABILITY TALK SERIES 5/2022

Date: 24th November 2022