Artikel 2017

 1. ISU HAK DAN PENGLIBATAN WANITA DALAM SUKAN
  –    Seet Shao Leong & Jady @ Zaidi Hassim
 2. JENAYAH BENCI: SUATU PENGENALAN
  –    Yu Yi Lin & Rohaida Nordin
 3. KECUAIAN PERUBATAN: PENDEKATAN MAHKAMAH DALAM MELINDUNGI HAK PESAKIT BERHUBUNG DENGAN IZIN BERMAKLUMAT DI MALAYSIA
  –    Nur Amalina Ahmad Nazeri & Tengku Noor Azira Tengku Zainudin
 4. KEGANASAN SIBER: SUATU PENGENALAN
  –    Mohamad Azlan Basri & Nazura Abdul Manap
 5. PENYELESAIAN PERTIKAIAN ALTERNATIF DALAM KES-KES KEWANGAN ISLAM
  –    Nurul Husnah Omar & Ruzian Markom
 6. THE ROLE OF MALAYSIA IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
  –    Yee Jing Wah & Abdul Wahab bin Jumrah
 7. KETERANGAN DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL DI MAHKAMAH SYARIAH: ANALISIS BERKAITAN DEFINISI SERTA KEBOLEHTERIMAANNYA DI SISI PRINSIP SYARIAH DI MALAYSIA
  -Mohamad Azhan Yahya,  Ahmad ‘Azam Mohd Shariff, Mohd Abu Hassan Abdullah
 8. PESALAH MUDA DALAM KES JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: KAJIAN KE ATAS HAD UMUR PESALAH SERTA HUKUMAN BERSIFAT PEMULIHAN DARI PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH
  -Mohd Abu Hassan Abdullah, Ahmad ‘Azam Mohd Shariff, Mohamad Azhan Yahya
 9. THE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE LEGISLATION IN MALAYSIA: AN OVERVIEW
  -Anisah Che Ngah, Azlinda Baroni, Zaleha Abdullah Mahdi
 10. ISU EKSPLOITASI DAN MONOPOLI KE ATAS PENGETAHUAN TRADISI BERKAITAN KEBUDAYAAN DALAM REJIM HARTA INTELEK
  -Timinah binti Jafar, Nazura Abdul Manap