Hubungi Kami

Ketua Editor
Current Legal Issues
Fakulti Undang-undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Tel: +603 8921 6376
Emel: cli@ukm.edu.my