Bahan Promosi

  • Sumber Kewangan & Tadbir Urus (Majlis Amanah) [pdf]
  • Manfaat kepada Penyumbang [pdf]
  • Langganan Buku Elektronik 2015-2016 [pdf]
  • Jumlah Penyumbang Mengikut Jabatan [pdf]
  • Perbelanjaan Buku Bercetak Mengikut Bidang 2015-2016 [pdf]
  • Rancangan Perbelanjaan Sumber Maklumat Elektronik [pdf]
  • Poster Tabung Derma Perpustakaan [PDF]
Kongsikan Halaman Ini: