TADBIR URUS

MAJLIS AMANAH

  1. Pengerusi: Timbalan Naib Canselor
  2. Ketua Pustakawan
  3. Wakil Bendahari
  4. Wakil Institut Kecemerlangan
  5. Wakil Gugusan SainsTeknologi dan Kejuruteraan
  6. Wakil Gugusan Sains Sosial
  7. Wakil Gugusan Sains Perubatan

SUMBER KEWANGAN

  1. Yuran Keahlian Luar Perpustakaan
  2. Sumbangan Kakitangan dan Alumni UKM
  3. Sumbangan Individu / Syarikat
Kongsikan Halaman Ini: