Journal of Contemporary Islamic Law

Diterbitkan oleh Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
No e-ISSN: 0127-788X

Journal of Contemporary Islamic Law

Published by the Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (University Kebangsaan Malaysia – UKM).
No e-ISSN: 0127-788X

المجلة للدراسات الشرعية المعاصرة

يصدرها قسم الشريعة, كلية الدراسات الإسلامية, الجامعة الوطنية الماليزية
No e-ISSN: 0127-788X

w
Jurnal ini diterbitkan oleh Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia diterbitkan di atas talian sebanyak dua kali pada setiap tahun (Jun dan November) dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.
This journal is published by Sharia Law Department, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. It will be published online two times in a year (June and November)  in Malay, English and Arabic.

هذه المجلة يصدرها قسم الشريعة، كلية الدرسات الإسلامية، الجامعة الوطنية الماليزية، بواقع عددين في السنة، وذلك في كل من شهر يونيو ونوفمبر. وتُنشَر المجلة إلكترونيا باللغات الثلاث الماليزية والإنجليزية والعربية

U
Jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah dan ulasan buku berkaitan perundangan Islam dan pemakaiannya dalam pelbagai masyarakat dan negara. Jurnal ini menumpukan perhatian sepenuhnya kepada isu-isu kontemporari berkaitan fiqh, perundangan Islam, undang-undang perbandingan sivil dan Islam, fiqh mualamat, ekonomi Islam dan perbankan Islam.

This journal publishes scholarly articles and book reviews on Islamic law and it’s legal application in various societies and states. This journal is committed to focus on contemporary issues that related to fiqh, Islamic law, comparative law between civil and Islam, fiqh muamalat, Islamic economy and Islamic banking.

تنشر هذه المجلة المقالات العلمية والتعليقات على الكتب العلمية المنشورة، والتي تتعلق بالشريعة وتطبيقاتها في شتى المجتمعات والدول. كما أنها تركز على القضايا المعاصرة في الفقه والشريعة، ومقارنتها بالقانون الوضعي، وفقه المعاملات، والاقتصاد الإسلامي وقضايا المصارف الإسلامية

n
Jurnal ini merancang untuk diindekskan pada masa hadapan setelah beberapa penerbitan berturutan.
This journal aims to be indexed in the near future after several consecutive publications.

تسعى المجلة في أن تتم فهرستها في المستقبل القريب بعد التتابع المستمر للأعداد الصادرة

Panggilan Sumbangan Artikel dan Ulasan Buku Bagi Penerbitan Ketiga: 1 Jun 2017

Submit Before / Hantar Sebelum: 1 March 2017

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Double-blind Peer Reviewers

Published Annually

h

Open Access

Anti-Plagiarism Policy

Processing Weeks

%

Acceptance rates

Articles Published

Hantar Artikel Sekarang / Submit Your Article Now

Penghantaran mestilah karya asli dan tidak pernah diterbitkan di mana-mana penerbitan ataupun sedang dalam penilaian untuk penerbitan lain. Sebagai jurnal yang diterbitkan secara digital, kami menerima dan menerbitkan artikel sepanjang tahun. Sila hantar manuskrip kepada email editorjcil@ukm.edu.my

Submissions must be original work and have not been published elsewhere or under review for other publication. As a digital journal, we accept and publish submissions throughout the academic year. Kindly send your manuscript to editorjcil@ukm.edu.my

Hantar / Submit
I

Current Volume 2016 1 (2)

30 DISEMBER 2016

Analisis Syariah Terhadap Konsep Pemilikan Bermanfaat (Beneficial Ownership) Dalam Pembiayaan Perumahan
Shari’ah Analysis on The Concept of Beneficial Ownership in Home Financing
Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mat Noor Mat Zin, Salmy Edawati Yaacob, Ruzian Markom, Ahmad Dahlan Salleh, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, Amir Fazlim Yusoff, Hanzalah Zainal

 

69-90

PDF

Keputusan Hakim Syarie Dalam Kes-Kes Pengesahan Hibah Ruqba
Sharia Judges Decision on Cases of Hibah Ruqba Endorsement
Nurul Syuhadah Binti Azalan, Noor Lizza Binti Mohamed Said
                                                                                     

91-102

PDF

Management of Multi-Storey Buildings: Islamic Perspective
Mazliza Mohamad, Ahmad Azam Mohd Shariff, Safinaz Mohd Hussein, Siti Norafizah Azizan

                                                                                                                                        

103-113

PDF

I

Volume 1 (1)

1 JUNE 2016

Kedudukan Fatwa dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti di Mahkamah Syariah Malaysia
Mohd Kamel Bin Mat Salleh, Mohd Al Adib Bin Samuri & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim                                                                 

1-23
PDF

Islamic Personal Financing Instruments in the Malaysian Banking Industries: Issues and Alternatives
Amir Fazlim Yusoff, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Hanira Hanafi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, 
Abdul Mu’min Mohammad Idrus & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi                                                                                             

24-38
PDF

Tatacara Penahanan Pra Perbicaraan Jenayah Syariah di Malaysia: Analisis Menurut Pandangan Fuqaha
Sharia Criminal Pre-trial Detention Procedure in Malaysia: An Analysis from Islamic Jurists Perspective 
Wafaa’ Binti Yusof & Anita Abdul Rahim                                                                                                                                                  

39-54
PDF

Keputusan Hakim Syarie dalam Kes-Kes Pengesahan Hibah Mengenai Sighah
Sharia Judges Decission in Hibah Endorsement Cases on Sighah
Nurul Syuhadah Binti Azalan & Noor Lizza Binti Mohamed Said                                                                                                      

55-68
PDF