Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Research in Media & Communication

LATEST NEWS ARKIB

GET TO KNOW US!

The Centre for Research in Media & Communication (MENTION) was established in December 1975. Currently, MENTION is one of the research centres in the Faculty of Social Sciences & Humanities (FSSH), The National University of Malaysia (UKM). MENTION comprises four research groups from two research cluster in the Media and Communication area of studies.

 

 

     RESEARCH CLUSTERS

Two main research clusters in MENTION are based on the area of Media and Communication. There are two research groups in the Media Cluster including  1)Media Technology & Creative Content and 2)Media Literacy & Society. Meanwhile, two research groups in the Communication Cluster are  1)Communication Policies & Organisational Issues in the New Era and 2)Health Communication & Global Agenda