Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DS54