Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

HUBUNGI KAMI

JABATAN BIOKIMIA

Fakulti Perubatan, Tingkat 17,
Bangunan Praklinikal,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Kampus Kuala Lumpur,
Jalan Yaacob Latif,
Bandar Tun Razak,
56000 Kuala Lumpur.

Tel:
+603 9145 9544

Faks:
+603 9145 9546

E-mel:
kjbiokimia@ppukm.ukm.edu.my

Alamat Web:
http://ukm.my/biokimiafper