Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

PENGGUNAAN / SEWAAN ALAT PENYELIDIKAN

POSTER

TATACARA PENGGUNAAN / SEWAAN ALAT

KADAR CAJ PENGGUNAAN / SEWAAN ALAT
PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Pn. Nur Fathiah Abdul Sani
Pegawai Penyelidik Q48
Tel: 03-9145 8661
E-mel: nurfathiah@ukm.edu.my

Pn. Fazaine Zakaria
Juruteknologi Makmal Perubatan U32
Tel: 03-9145 9407
E-mel: fazaine@yahoo.com