Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

LATAR BELAKANG

Jabatan Biokimia merupakan jabatan praklinikal yang ditubuhkan pada tahun 1972 dengan tertubuhnya Fakulti Perubatan. Pada awal penubuhannya, Jabatan Biokimia ditempatkan di Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur atau dikenali sebagai UKM Kampus KL setelah bangunan tetap Fakulti siap sepenuhnya pada tahun 1977.

UKM Kampus KL

Pada Julai 2014, kesemua jabatan praklinikal termasuk Jabatan Biokimia telah dipindahkan ke Bangunan Pra-Klinikal bersebelahan Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM, Cheras, Kuala Lumpur. Pejabat Jabatan Biokimia ditempatkan di Tingkat 17 manakala makmal Jabatan Biokimia pula ditempatkan di Tingkat 11 Bangunan Pra-Klinikal.

Bangunan Praklinikal

Jabatan Biokimia menawarkan kurikulum merangkumi aspek asas dan aplikasi biokimia seperti metabolisme karbohidrat, protein lipid dan asid nukleik, enzimologi dan biokimia molekul. Para pensyarah Jabatan Biokimia terlibat dalam pengajaran untuk program Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan, Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan, Ijazah Sarjana Muda Doktor Pergigian dan Ijazah Sarjana Muda Farmasi.

Jabatan ini juga menawarkan program di peringkat Sarjana iaitu Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) secara kerja kursus dan secara penyelidikan serta Doktor Falsafah (PhD) di bawah seliaan pensyarah dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Siswazah lulusan dari Jabatan Biokimia mempunyai peluang pekerjaan seperti pensyarah, pegawai penyelidik dalam sektor kerajaan dan swasta dan mempunyai peluang untuk bekerja di sektor industri seperti bioperubatan, farmaseutikal, makanan, mahupun bioteknologi.