Pejabat Naib Canselor

 

PEJABAT NAIB CANSELOR

Pejabat Naib Canselor adalah pejabat pengurusan tertinggi dan utama di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pejabat ini bertanggungjawab untuk memastikan halatuju, perancangan polisi dan pembangunan UKM selari dengan hasrat penubuhan UKM berpandukan kepada misi, Visi dan falsafah penubuhan UKM.

 

Play Video

Waktu Operasi

Isnin – Khamis :
7.30AM – 1.00PM ,

2.00PM – 5.30PM

Jumaat:
7.30AM – 12.15PM,

2.45PM – 5.30PM

Tutup

pada hari Sabtu,

Ahad dan Hari Kelepasan Am

Telefon

+6 03-8921 5013 / 5402 / 3898

Faks

+6 03-8925 6484 

Lokasi

Aras 6,  Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi
Selangor Malaysia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MQA