Pejabat Naib Canselor

 

Pejabat > Pejabat Timbalan Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor
( Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa )

Pejabat TNC Akademik dan Antarabangsa bertanggungjawab membantu merealisasikan hasrat UKM sebagai pusat ilmu terpilih dan bertaraf dunia. Dengan misi untuk mencapai kualiti pendidikan bertaraf dunia dan mengantarabangsakan UKM melalui perancangan strategik dan pelaksanaan berkesan di samping memupuk kerjasama dengan institusi luar negara melalui hubungan strategik dan jaringan akademik serta menjamin dan memantau kualiti aktiviti pengantarabangsaan UKM.

Senarai Pusat Tanggungjawab

Pejabat Timbalan Naib Canselor
( Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat )

Pejabat TNC Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat bertanggungjawab menguruskan hal ehwal jaringan kerjasama antara industri dan masyarakat luar dengan warga UKM.

Senarai Pusat Tanggungjawab