Bengkel Wanita Malaysia Revolusi Industri (IR4.0) Bebas Jenayah Siber

Bengkel Wanita Malaysia Revolusi Industri (IR4.0) Bebas Jenayah Siber

Objektif utama penganjuran program bengkel “Wanita Malaysia Revolusi Industri (IR4.0) Bebas Jenayah Siber” adalah untuk mengurangkan jenayah siber di kalangan wanita Malaysia sebagai pemangsa atau penjenayah tanpa sedar.
Manakala berikut adalah sub-sub objektif yang akan dicapai:
a) Memperkenalkan dan faedah peralatan RI4.0 yang terkait hubungan rangkaian bagi meningkat kualiti hidup dalam organisasi dan komuniti.
b) Untuk memberi kesedaran kepada jenis-jenis jenayah siber melibatkan wanita yang berlaku di organisasi dan komuniti
c) Memberi garis panduan mengenali dan langkah-langkah pencegahan kepada peserta berkenaan ancaman-ancaman jenayah siber di kalangan wanita
d) Mengajar teknik-teknik dan alatan yang sesuai untuk melindungi daripada ancaman serangan jenayah siber di kalangan wanita
e) Mengajar amalan terbaik sebelum, semasa dan selepas berlaku ancaman jenayah siber dari aspek organisasi dan komuniti.

Leave a Reply