Latest News

Belanjawan 2021 bakal mempercepat pemulihan ekonomi

Belanjawan 2021 digubal dalam suasana ekonomi yang tak terduga. Pandemik Covid-19 menyerang ekonomi maju dan ekonomi membangun. Tiada negara yang […]

Bagaimana institusi Islam boleh membantu orang Islam yang hilang sumber pendapatan?

Tidak semua orang Islam yang dibuang kerja atau terpaksa tutup perniagaan kerana apa¬≤ bentuk sebab termasuk seperti situasi sekarang, Covid-19, […]

Covid-19 dan ekonomi negara

Pandemik Covid-19 memberi kesan kepada ekonomi melalui beberapa aspek. Pertama, ia mewujudkan kebimbangan kepada isirumah daripada dijangkiti virus yang boleh […]

See all our news