Jabatan Farmakologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

SYARAT BERGRADUAT

 

Syarat bergraduat adalah berbeza mengikut peringkat dan mod yang dipilih:


1. Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) – Mod Campuran dan Mod Penyelidikan

Pelajar dikehendaki melengkapkan kriteria berikut untuk dipertimbangkan untuk pengijazahan:

 • Menghantar disertasi serta lulus peperiksaan lisan 
 • Membentangkan SATU (1) kertas kerja di persidangan ATAU mengemukakan SATU (1) bukti penghantaran manuskrip ke jurnal bertaraf ISI/Scopus.


2. Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)- Mod Penyelidikan

Pelajar dikehendaki melengkapkan kriteria berikut untuk dipertimbangkan untuk pengijazahan:

 • Menerbitkan 1 artikel terindeks WOS
 • Selesai kursus wajib
  • Kursus Metodologi Penyelidikan untuk semua pelajar
  • Kursus Bahasa Melayu untuk semua pelajar antarabangsa
 • Lulus peperiksaan viva dan menyerahkan tesis yang telah disemak
 • Pembentangan hasil penyelidikan: sekurang-kurangnya SATU persidangan

 

3. Doktor of Falsafah, PhD (Farmakologi) 

Pelajar dikehendaki melengkapkan kriteria berikut untuk dipertimbangkan untuk pengijazahan:

 • Menerbitkan 2 artikel terindeks WOS
 • Selesai kursus wajib
  • Kursus Metodologi Penyelidikan untuk semua pelajar
  • Kursus Bahasa Melayu untuk semua pelajar antarabangsa
 • Lulus peperiksaan viva dan menyerahkan tesis yang telah disemak
 • Membentangkan penemuan penyelidikan: sekurang-kurangnya SATU persidangan