Jabatan Farmakologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Maklumat yuran pengajian untuk program yang ditawarkan boleh didapati melalui pautan ini: 

https://www.ukm.my/spsfper/fees/