perkemviii
 
 
Laman Utama
Sub Tema
Tarikh Penting
Pendaftaran
Kertas Kerja
Hubungi kami
Prosiding PERKEM
Aturcara Program
Peta Hotel

HUBUNGI KAMI

Sekretariat PERKEM VIII
Pusat Pengajian Ekonomi
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-8921 5775/5776/5777
No. Faks: 03 - 8921 5789
emel: perkem2013@confbay.com

 

 

Laman Utama| Tarikh Penting | Pendaftaran | Kertas Kerja | Hubungi Kami