perkemviii
 
 
Laman Utama
Sub Tema
Tarikh Penting
Pendaftaran
Kertas Kerja
Hubungi kami
Prosiding PERKEM
Aturcara Program
Peta Hotel

TARIKH PENTING

Tarikh akhir penerimaan abstrak   : 8 Mac 2013
Tarikh pemberitahuan penerimaan abstrak : 11 Mac 2013
Tarikh akhir kertas kerja penuh    : 26 April 2013
Tarikh pemberitahuan penerimaan kertas kerja penuh  : 14 Mei 2013
Tarikh penghantaran kertas kerja yang telah dibaiki (camera ready paper) : 21 Mei 2013
Tarikh Persidangan : 7 - 9 Jun 2013

 

 

Laman Utama| Tarikh Penting | Pendaftaran | Kertas Kerja | Hubungi Kami