perkemviii
 
 
Laman Utama
Sub Tema
Tarikh Penting
Pendaftaran
Kertas Kerja
Hubungi kami
Prosiding PERKEM
Aturcara Program
Peta Hotel

SUB TEMA

Aspek yang akan dijadikan fokus perbincangan persidangan adalah seperti berikut;

 • Program Transformasi Kerajaan (GTP)
  • mengurangkan kadar jenayah
  •  memerangi rasuah
  •  meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu
  •  meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah
  •  memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman
  •  menambah baik pengangkutan awam bandar
 • Program Transformasi Ekonomi (ETP)
  • sektor minyak, gas dan tenaga
  • minyak sawit
  • perkhidmatan kewangan
  • pelancongan
  • perkhidmatan perniagaan
  • elektronik dan elektrik
  • pemborongan dan runcit
  • pendidikan, penjagaan kesihatan
  • infrastruktur komunikasi dan pertanian
  • Greater Kuala Lumpur
 • Isu dan Dasar Makroekonomi
  • Kejutan luaran (krisis kewangan antarabangsa, krisis harga makanan dan harga minyak)
  • Dasar Belanjawan (kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan kerajaan tempatan)
  • Dasar Monetari
  • Dasar Pembangunan Ekonomi (Model Ekonomi Baru)
  • Dasar Perdagangan Antarabangsa
 • Kualiti Institusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pelaburan
 • Peranan Sektor Swasta dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
 • Produktiviti, Inovasi dan Kreativiti
 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia Berkualiti
 • Teknologi dan Tranformasi Ekonomi
 • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Agihan
 • Pengukuhan Sektor Industri dan Perkhidmatan
 • Kelestarian Kualiti Alam Sekitar
 • Teknologi Hijau
 • Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar
 • Kredit Mikro
 • Ekonomi dan Kewangan Islam

 

 

 

Laman Utama| Tarikh Penting | Pendaftaran | Kertas Kerja | Hubungi Kami