Hubungi Kami

Pusat Hal Ehwal Pelajar (HEP-UKM)
Aras 7, Bangunan PUSANIKA, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor D.E.
Tel : 603-8921 4700 | Fax : 603-8925 4029 | E-mail : pghhep@ukm.edu.my