Centre for Innovation & Technology Transfer

Our Services

PEMULA@UKM

The Center for Innovation and Technology Transfer, UKM or INOVASI@UKM welcomes the government’s recommendations based on the desire of Higher Education Institutions (HEIs) to produce more entrepreneurs who will become catalysts in the development of technology and economic growth of the country, which is very relevant to the implementation of the PEMULA@UKM program initiative. This initiative is in line with HEI’s target as a contributor towards achieving the objectives of the Dasar Keusahawanan Negara 2030 (DKN 2030). This policy emphasizes the development of a holistic and conducive entrepreneurial ecosystem, a Malaysian society with an entrepreneurial mindset and culture, the number of national entrepreneurs who are quality, viable, resilient, globally minded and competitive and entrepreneurship as a career of choice.

With the implementation of the PEMULA@UKM program initiative, participation among UKM citizens consisting of academic staff, professionals and students in the technology entrepreneurship sector. Through this PEMULA@UKM Program, UKM citizens will be given permission to establish technology-based start-up companies and comprehensive guidance will be provided to ensure that these start-up companies become strong and competitive companies.

PEMULA@UKM program will certainly change the landscape of technology-based commercialization activities at UKM with the implementation of policies and strategic plans that have been carefully developed since 2019. Universiti Kebangsaan Malaysia, which is renowned as a world-class academic and research institution, will play a role not only in generating energy professional work and prolific academics even play a leading role in generating sustainable job opportunities through technology-based entrepreneurial activities.

PEMULA@UKM FAQ

Apakah tujuan program Pemula@UKM?
  • Program ini bertujuan untuk memberi peluang dan kebenaran kepada warga UKM menjalankan perniagaan. Permohonan yang telah diluluskan diberikan kebenaran untuk menjalankan perniagaan melalui Syarikat Sdn. Bhd. dengan menggunakan teknologi berasaskan harta intelek yang telah dilesenkan kepada syarikat tersebut.

 

Adakah terdapat kelonggaran/bebanan kerja hakiki kepada peserta?

Tertakluk kepada budi bicara dengan pihak pengurusan Ptj masing-masing sahaja.

 

 

Apa kelebihan menyertai Program Pemula@UKM ini:

Inisiatif diberikan dalam bentuk:

 i) sewaan ruang (anggaran RM1,000 x 12 bulan)

ii) khidmat setiausaha syarikat (RM 3,000)

iii) audit syarikat (RM 3,000)

Adakah dibenarkan untuk syarikat pemula memberikan perkhidmatan kepada projek penyelidikan yang turut disertai oleh penyelidik yang sama?

Syarikat tidak dibenarkan memberikan perkhidmatan kepada projek penyelidikan yang turut disertai oleh penyelidik sendiri.

Apakah terdapat sebarang tindakan (tatatertib dan undang-undang) yang akan dikenakan kepada penyelidik sekiranya syarikat pemula tidak berjaya?
  • Pemantauan syarikat akan dibuat setiap 3 bulan dan jika syarikat  berkenaan tidak mematuhi peraturan maka kebenaran syarikat akan dibatalkan.
  • Sekiranya terdapat implikasi undang-undang, pihak syarikat akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan perkara tersebut.

 

Adakah dibenarkan syarikat/individu luar untuk menjadi sebahagian daripada syarikat pemula?

Individu luar boleh terlibat secara langsung dalam syarikat.

 

Adakah penyelidik mendapat KPI sekiranya geran yang dibawa masuk adalah menerusi syarikat?

Berdasarkan Glosari MYRA, geran yang dibawa melalui syarikat tidak akan dikira sebagai KPI.

Adakah UKM mempunyai pegangan/kawalan terhadap syarikat yamg ditubuhkan?

UKM TIDAK MEMPUNYAI pegangan/ kawalan terhadap syarikat. Pemohon / penyelidik/ pemilik syarikat mempunyai pegangan SEPENUHNYA ke atas syarikat. UKM hanya bertindak sebagai pemantau syarikat bagi Program PEMULA@UKM.

Apakah bayaran-bayaran yang terlibat yang perlu dibayar kepada UKM bagi menyertai program ini?

Syarikat perlu membayar yuran perlesenan sebanyak RM10,000 setahun bagi tempoh 3 tahun pertama dalam program ini.

 

Sejauh mana keterlibatan penyelidik/ pensyarah dibenarkan dalam program pemula berbanding tugas hakiki seperti mengajar dan sebagainya?

Penyelidik / pensyarah yang merupakan peserta program Pemula@UKM memerlukan kebenaran pihak pengurusan Ptj masing-masing dalam menjalankan aktiviti syarikat dan seharusnya memerlukan budi bicara pihak pengurusan Ptj dalam tugas hakiki, pengurusan dan sebagainya.

 

Adakah warga UKM yang mempunyai syer syarikat masih boleh berperanan selepas bersara?

Ya, warga UKM tersebut masih boleh berperanan dalam syarikat selepas bersara.

Bagaimanakah pembahagian keuntungan dibuat antara syarikat dan UKM?

Keuntungan syarikat akan dimiliki oleh syarikat sepenuhnya.

Bolehkah syarikat mengkomersialkan IP lain oleh penyelidik lain melalui syarikat

Boleh. IP lain yang merupakan hak milik UKM perlu mendapat kebenaran UKM. Setiap IP yang dibenarkan akan dikenakan yuran perlesenan RM10,000.

Jika syarikat tidak menunjukkan perkembangan, apakah nasib syarikat?

Syarikat yang tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam tempoh 3 bulan akan dibatalkan dari Program PEMULA@UKM.

 

Bilakah yuran perlesenan sebanyak RM10,000 kepada UKM perlu mula dibayar?

Bermula tahun pertama sehingga tahun ketiga.

Berapa ramai warga UKM boleh terlibat dalam syarikat?

Tiada had penglibatan warga UKM dalam syarikat tetapi perlulah mendapat kebenaran pihak pengurusan Ptj masing-masing.

Adakah Syarikat Enterprise dan PLT boleh ditubuhkan dalam program ini?

Tidak. Hanya Syarikat Sdn. Bhd sahaja boleh ditubuhkan oleh peserta program. 

 

Apakah peranan UKM Tech Sdn. Bhd. terhadap syarikat sepanjang program pemula ini?
  • UKM Tech Sdn. Bhd. berperanan sebagai urusetia dalam memantau perjalanan syarikat.

 

  • Segala urusan syarikat termasuk yang melibatkan isu perundangan akan diuruskan sendiri oleh syarikat. Pihak UKM Tech Sdn Bhd. hanya akan memberikan nasihat sekiranya perlu.

 

Prof. Madya Dr. Rizafizah Othaman
Pusat Bahan Termaju Dan Sumber Keterbaharuan (PBTSK)
Emel: rizafizah@ukm.edu.my
Tel: 0137408708

Dr. Fairous Salleh
Pejabat Dekan
Emel: fairoussalleh@ukm.edu.my
Tel: 019 276-1691

Faculty Science & Technology (FST)

Dr. Lam Meng Chun
Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan
Emel: lammc@ukm.edu.my
Tel: 012 533-0421

Puan Nurdiyana Mohd Yassin
Pejabat Dekan
Emel: n.diyana@ukm.edu.my
Tel: 013 714-3243

Faculty of Information Science & Technology (FTSM)

Prof. Dr. Mohd Yazid Bajuri
Jabatan Ortopedik & Traumatologi
Emel: ezeds007@yahoo.com.my
Tel: 013 307-7637

ENCIK CLARENCE KO CHING HUAT
PEJABAT DEKAN
Emel: clarence@ukm.edu.my
Tel: 012 214-9465

Faculty of Medicine

Prof. Madya Dr. Mohamad Hanif Md Saad
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Emel: hanifsaad@ukm.edu.my
Tel: 019 666-9395

Puan Roslena Md. Zaini
Pej. Dekan
Emel: roslena@ukm.edu.my
Tel: 019 285-8796

Faculty of Engineering and Built Environment

Prof. Madya Dr. Ahmad Yunus bin Mohd Nor
Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah
Emel: a_yunus@ukm.edu.my
Tel: 018 395-8073

Hazira binti Mohd Nor
Urusetia Penyelidikan dan Inovasi
Emel: hazira.mohdnor@ukm.edu.my
Tel: 013 624-0654

Faculty of Islamic Studies (FPI)

Dr. Hafizah bt Omar Zaki
Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Emel: hafizah.omar@ukm.edu.my
Tel: 013 868-9596

Cik Siti Noor Kamaliah binti Mat Jusoh
Sekretariat Jaringan Industri dan Masyarakat
Emel: snkamaliah@ukm.edu.my
Tel: 013 392-7436

Faculty of Economics & Management (FEP)

Prof. Madya Dr. Siti Fardaniah Binti Abdul Azizi
Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia
Emel: daniah@ukm.edu.my
Tel: 013 371-3765

Puan Aznur Aisyah Binti Abdullah
Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik
Emel: aznuraisyah@ukm.edu.my
Tel: 016 216-4500

Faculty of Social Sciences & Humanities (FSSK)

Prof. Madya Dr. Zahara Abdul Manaf
Pusat Kajian Penuaan Sihat & Kesejahteraan
Emel: zaharamanaf@ukm.edu.my
Tel: 019 276-4541

Dr. Samruhaizad Samian@Samion
Pusat Kajian Rehabilitasi & Keperluan Khas
Emel: samruhaizad@ukm.edu.my
Tel: 016 952-7937

Faculty of Health Sciences (FSK)

Dr. Fhataheya Buang
Pengawai Penyelidik
Pejabat Dekan F.FArmasi
Emel: fhataheya_buang@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 7963
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Faculty of Pharmacy

DR. MOHD ZAMRE MOHD ZAHIR
PUSAT UNDANG-UNDANG MALAYSIA & PERBANDINGAN (MYCOL)
Emel: zamre@ukm.edu.my
Tel: 601 3222-5694

CIK ROHAIDAA SHAARI
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Emel: rohaidaa@ukm.edu.my
Tel: 601 9381-4797

Faculty of Law (FUU)

PROF. DR. ROHAYA MEGAT ABDUL WAHAB
Jabatan Kesihatan Pergigian Keluarga
Emel: rohaya_megat@ukm.edu.my
Tel: 019 338-2703

Siti Hajar Binti Mohammad
Pejabat Dekan
Emel: sitihajar87@ukm.edu.my
Tel: 014 847-2496

Faculty of Dentistry

Prof. Madya Dr. Harwati Hashim
Pejabat Timbalan Dekan (Pra-Siswazah)
Emel: harwati@ukm.edu.my
Tel: 03 8921-6245

Azrizal Mohamed Zin
Pegawai Penyelidik Sosial Kanan
Pejabat Dekan FPEN
Emel: azrizal@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6250

Faculty of Education (FPen)

Dr. Ida Rosnita Ismail
UKM_Graduate School of Business (UKM-GSB)
Emel: idarosnita@ukm.edu.my
Tel: 601 4298-3768

Asma Qamaliah Abdul Hamid
UKM_Graduate School of Business (UKM-GSB)
Emel: asma.qamaliah@ukm.edu.my
Tel: 601 7253-8354

Graduate School of Business (GSB)

Dr. Ummul Hanan binti Mohamad
Institut Informatik Visual (IVI)
Emel: ummulhanan@ukm.edu.my
Tel: 016 578-9624

Prof. Madya Dr. Mohammad Nazir bin Ahmad @ Sharif
Institut Informatik Visual (IVI)
Emel: mnazir@ukm.edu.my
Tel: 017 900-0470

Institute of IR4.0

DR. NORSHARIANI ABD RAHMAN
FELO PENYELIDIK
Emel: norshariani@ukm.edu.my
Tel: 013 737-8575

PUAN SITI MAHERAN ISMAIL@ IBRAHIM
Institut Islam Hadhari (HADHARI)
Emel: maheran@ukm.edu.my
Tel: 012 950-5067

Institute of Islam Hadhari (HADHARI)

Dr. Halim Haji Razali
Fotovoltan Terma Suria
Emel: drhalimrazali@ukm.edu.my
Tel: 0112 304-1471

Ahmad Afif Safwan bin Mohd Radzi
Fotovoltan Terma Suria
Emel: afifseri@ukm.edu.my
Tel: 017 393-6749

Solar Energy Research Institute (SERI)

Dr. Nik Mohamad Hasif bin Mat
Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)
Emel: nikhasif@ukm.edu.my
Tel: 013 202-1155

Cik Farizan Nur 'Izzati Mohamed Khatib
Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)
Emel: farizankhatib@ukm.edu.my
Tel: 016 386-7725

Institute of Malaysian and International Studies
(IKMAS)

Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling
Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI)
Emel: lingling@ukm.edu.my
Tel: 012 232-1300

Mohd Fairus Awang
Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI)
Emel: fairusawang@ukm.edu.my
Tel: 010 400-4847

Institute For Environment And Development
(LESTARI)

Dr. Lee Pey Yee
Institut Perubatan Molekul (UMBI)
Emel: leepeyyee@ukm.edu.my
Tel: 016 321-7470

Khairun Nur Abd Ghafar
Institut Perubatan Molekul (UMBI)
Emel: khairunghafar@ukm.edu.my
Tel: 018 971-9081

UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI)

Dr. Norazuwana Binti Shaari
Institut Sel Fuel (SELFUEL)
Emel: norazuwanashaari@ukm.edu.my
Tel: 017 699-1765

Encik Mohd Faizal Bin Md Nasir
Institut Sel Fuel (SELFUEL)
Emel: mfaizal@ukm.edu.my
Tel: 019 614-1257

Fuel Cell Institute (SELFUEL)

Prof. Madya Dr. Siow Kim Shyong
Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)
Emel: kimsiow@ukm.edu.my
Tel: 03-8911-8542

ABDUL HAFIZ MAT SULAIMAN
Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)
Emel: ahafiz@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8152

Institute of Microengineering and Nanoelectronics
(IMEN)

Prof. Madya Dr. Mohammad Rashed Iqbal Faruque
Pusat Sains Angkasa
Tel: 010 293-8061
Emel: rashed@ukm.edu.my

Noridawaty Mat Daud
Institut Perubahan Iklim (IPI)
Tel: 019 266-1109
Emel: nmd@ukm.edu.my

Institute of Climate Change (IPI)

Dr. Noor Atika Shafinaz Nazri
Institut Kajian Etnik (KITA)
Emel: atikashafinaz@ukm.edu.my
Tel: 019 202-5752

Noorrulhawa Abu Bakar
Institut Kajian Etnik (KITA)
Emel: noorrulab@ukm.edu.my
Tel: 019 577-7203

Institute of Ethnic Studies (KITA)

Dr. MURNI NAZIRA BINTI SARIAN
Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
Emel: murninazira@ukm.edu.my
Tel: 013 983-7956

MUNIRAH MAHIZAN
Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
Emel: munirah@ukm.edu.my
Tel: 013 502-9240

Institute of Systems Biology (INBIOSIS)

Dr. Deepashini Harihthasan
Institut Telinga, Pendengaran & Pertuturan (HEARS)
Emel: deepa@ukm.edu.my
Tel: 03-9145 5135
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

Ear, Hearing & Speech Institute (HEARS)

Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria
Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA)
Emel: rosmahwati@ukm.edu.my
Tel: 012 691-8107

Puan Hasbi binti Mat Harun

Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA)
Emel: hasbi@ukm.edu.my
Tel: 017 683-1305

Institute of The Malay World & Civilization (ATMA) 

DR. MUHAMAD HAFIZ BIN HAMSAN
Pusat Citra Universiti (CITRA UKM)
Emel: hafizhamsan93@ukm.edu.my
Tel: 017 252-4578

PUAN SUFEERA BINTI RAHMAD
Pusat Citra Universiti (CITRA UKM)
Emel: sufeera@ukm.edu.my
Tel: 017 389-6986

School of Liberal Studies (Citra UKM)

Dr Ikhwan Zakaria
Program ASASIpintar
Emel: ikhwanz@ukm.edu.my
Tel: 038 921-7563

Puan Norshahirah Mohamed Paid
Program Kolej GENIUS@Pintar Negara
Emel: norshahirahmp@ukm.edu.my
Tel: 011 210-1143

Pusat Genius@Pintar Negara

Amar Bin Baharudin
Pusat Kebudayaan Universiti
Emel: amar@ukm.edu.my
Tel: 012 605-0013

Cultural Centre UKM

Prof. Madya Dr. Noor Azuddin Bin Yakob
UKM-CESMED
Emel: azuddin@ukm.edu.my
Tel: 017 608-5210

OOI CHUAH JAU
UKM-CESMED
Emel: ooicj@ukm.edu.my
Tel: 010 887-1633

CESMED