JQMA

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Volume 1, Issue 1(July 2005)

pdf Front Matter

Makalah Jemputan/Invited Article: Sains Matematik dan Pengurusan
Shaharir Mohamad Zain
Pages 1-45
pdf Abstract |pdf Full Paper
An Empirical Test of TQM in Public Service Sector and Its Impact on Customer Satisfaction
Arawati Agus
Pages 47-60
pdfAbstract
Penghitungan Kumpulan Gambar Rajah daripada Hasil Darab Langsung Dua Semikumpulan Bebas
Abd Ghafur Ahmad
Pages 61-64
pdfAbstract
Indeks Jurang Kemajuan Berasaskan Entropi dengan Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian
Abdul Aziz Jemain & Khairul Anuar Mohd Ali
Pages 65-74
pdfAbstract
A Review of Benchmarking as A Tool for Continuous Improvement
Baba Md Deros, Sha’ri Mohd Yusof & Azhari Md Salleh
Pages 75-86
pdfAbstract
Kesan Kepuasan Pelanggan dan Halangan untuk Beralih terhadap Kesetiaan Pelanggan Perkhidmatan Telekomunikasi Selular Prabayar
Liong Choong Yeun, Nur Riza Mohd. Suradi & Zulkhibri Ismail
Pages 87-100
pdfAbstract
Kawalan Kualiti dengan Carta Kawalan Purata Bergerak Berpemberat Eksponen serta Aplikasi Indeks Kebolehupayaan terhadap Proses Pembuatan Blower Armature
Firdaus Mohamad Hamzah
Pages 101-112
pdfAbstract
Pemilihan Pengajar Berkesan Menggunakan Kaedah Proses Hierarki Analisis Kabur
Wan Rosmanira Ismail, Ummul Khair Salma Din & Witriany Basri
Pages 113-121
pdfAbstract
Menertib Ciri Utama Pusat Membeli-Belah Menggunakan Kesepakatan Kabur
Abdul Aziz Jemain & Khairul Anuar Mohd Ali
Pages 123-134
pdfAbstract