JQMA

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Volume 3, Issue 1(July 2007)

pdf Front Matter

Kriteria Pemilihan Kakitangan Akademik IPTS Menggunakan Teknik Sentroid Tertib Pangkat
Ahmad Mahir Razali & Ang Chiu Woon
Pages 1-8
pdf Abstract
Statistical Modeling of Premium Pricing: The Malaysian Motor Insurance Experience
Noriszura Ismail & Abdul Aziz Jemain
Pages 9-22
pdf Abstract
Kesan Berat Beg Galas Terhadap Corak Berjalan Kanak-Kanak Sekolah di Malaysia: Satu Kajian Awal
Azmin Sham Rambely, Tan Tzuen Poh, Noorhaslinda Hasan & Rohan Ganason
Pages 23-31
pdf Abstract
Memahami Kehendak Pelanggan Perkhidmatan Bas Awam Menggunakan SERVQUAL dan Model Kano
Liong Choong Yeun, Zainol Mustafa, Wan Norsiah Mohamed & Lee Poi Woon
Pages 33-45
pdf Abstract
Pembuatan Keputusan Multi-Kriteria Untuk Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik di Institusi Pengajian Tinggi Awam
Khairul Anuar Mohd Ali & Wan Salmuni Wan Mustaffa
Pages 47-63
pdf Abstract
Assessing Risk and Financial Strength of General Insurers in Malaysia
Saiful Hafizah Jaaman, Noriszura Ismail & Noriza Majid
Pages 65-73
pdf Abstract
Analisis Kepentingan-Prestasi Perkhidmatan Northport, Klang
Ahmad Mahir R. & Mohamed Yasser S.
Pages 75-85
pdf Abstract
Selection Criteria of Motor Insurance Consumption
Rubayah Yakob, Hendon Redzuan & Mohamad Abdul Hamid
Pages 87-97
pdf Abstract
Pengukuran Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) dari Persepsi Pelajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Industri Selangor (UNISEL)
Khairul Anuar Mohd Ali, Mohammad Alinor Abdul Kadir dan Amirruddin Abdul Kadir

Pages 99-110
pdf Abstract
Kajian Terhadap Tahap Kecekapan Syarikat Insuran Hayat Am Menggunakan Analisis Perbatasan Stokastik (APS)
Zaidi Isa & Roziana Baharudin
Pages 111-119
pdf Abstract
Pendekatan Bayesian Berhirarki untuk Penganggaran Indeks Kepelbagaian Shannon bagi Macrobenthos
Naeimah Mamat, Kamarulzaman Ibrahim & Abdul Aziz Bidin
Pages 121-129
pdf Abstract
Pengukuran Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Majlis Perbandaran: Kajian Kes Majlis Perbandaran Ampang Jaya
Wan Rosmanira Ismail, Zalina Mohd. Ali, Nur Riza Mohd. Suradi & Rofizah Mohammad
Pages 131-147
pdf Abstract
Pengelasan Atribut Kualiti bagi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
Wan Norsiah Mohamed, Faridatulazna A. Shahabuddin & Zainol Hj. Mustafa
Pages 149-159
pdf Abstract