Department of Earth Sciences and Environment

environmental health cluster

Kluster Kesihatan Sekitaran melibatkan pelbagai bidang alam sekitar yang merangkumi udara, air dan tanah………………………….

Kluster Kesihatan Sekitaran 

Prof. Madya Dr. Zulfahmi Ali Rahman
Dr. Nurul 'Ain Ab Jalil
Prof. Dr. Ahmad Abas Kutty
Prof. Dr. Mohd Talib Latif
Prof. Madya Dr. Tukimat Lihan
Prof. Madya Dr. Azhar Abdul Halim
Prof. Madya Dr. Marlia Mohd Hanafiah
Prof. Madya Dr. Mohd Shahrul Mohd Nazir
Dr. Khairiatul Mardiana Jansar
Dr. Hani Kartini Agustar
Dr. Wan Mohd Razi Idris
Dr. NorFazrin Hanif
Dr. Herryawan Ryadi
Dr. Nurul Yuziana