Kolej Burhanuddin Helmi

 Daya Dedikasi Dinamik

Visi,Misi & Matlamat

VISI
Kolej Burhanuddin Helmi bertekad untuk menjadi sebuah kolej kediaman terulung dalam membentuk pelajar yang beriman, berilmu, bernutu, berwawasan dan mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi

Misi
Bertekad memberi perkhidmatan yang cekap, amanah dan proaktif serta menjadi sebuah kolej kediaman yang terkehadapan selaras dengan visi dan misi Universiti

MATLAMAT

  • Menyediakan penempatan yang selesa dan kondusif termasuk mengurus kebajikan dan keselamatan pelajar dengan cekap
  • Menyedia dan menambahbaik kemudahan serta perkhidmatan secara efisyen dan berterusan
  • Menggalakkan pelajar mengikut program yang dianjurkan untuk memastikan pembangunan sasiah dan kemahiran insaniah (softskill) mereka.
  • Memastikan pelajar mendapat kepuasan yang optima terhadap perkhidmatan, kemudahan dan program yang disediakan
  • Membudayakan khidmatan masyarakat dan penyelidikan disamping memelihara kecemerlangan akademik penghuninya untuk seiring dalam memenuhi peranan universiti penyelidikan
Translate »