Felo-felo Penghuni Kolej

Rapidah binti Mat Stafa

Felo Kanan KBH

Nur Diyana binti Jamaluddin

Felo Pentadbiran dan Integrasi/Perpaduan

Mohd Zurairie Ab Rani

Felo Multimedia dan Keusahawanan

Muhammad Helmy Abd Gapar

Felo Kebudayaan dan Sukan 

Musa bin Moslim

Felo Kebajikan, Disiplin dan Keceriaan

Anis Atikah Abdullah

Felo Kerohanian, Disiplin dan Keceriaan

Noor Azira binti Abdul Razak

Felo Kewangan dan Siswi

Muhammad Fuad bin Razali

Felo Akademik dan HELA