Sistem Merit Kolej

[ SISTEM MERIT KOLEJ ]

Untuk pengetahuan para penghuni  Kolej Burhanuddin Helmi telah melaksanakan SISTEM MERIT yang telah dikuatkuasakan pada 1 SEPTEMBER 2015 (Semester 1 2015/2016). Sistem ini dilaksanakan adalah untuk melatih pelajar-pelajar untuk bergiat aktif dalam program-program selain akademik seperti program kesukanan, kebudayaan, pengurusan acara/pertandingan dan kemasyarakatan untuk melahirkan pelajar yang citra dan berkebolehan selain mendapat ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Oleh itu, markah merit bagi sesi 2018/2019 telah dikumpulkan dan dikira (*kecuali program BRIGHT akan dimasukan kemudiaan). Pelajar-pelajar boleh semak markah masih-masing untuk rujukan. Markah ini akan diambil kira untuk tawaran penginapan pada semester 1 2018/2019.