Kolej Dato' Onn

 Pertama Dalam Semua

Peraturan

  • Segala kesalahan disiplin pelajar yang melanggar peraturan-peraturan Kolej Dato’ Onn akan diuruskan oleh FELO Kolej Dato’ Onn.
  • Denda wang juga akan dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan.
  • Spot check akan dijalankan ke bilik pelajar dari semasa ke semasa oleh Felo Kolej Dato’ Onn
  • Sebarang rujukan lanjut wajar dipanjangkan kepada Pengetua Kolej Dato’ Onn.

????????????????????????????

________________________________________________________________________________

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL  

Semua pelajar Kolej Dato’ Onn, Universiti Kebangsaan Malaysia dinasihatkan mematuhi Garis Panduan & Polisi Penggunaan Media Sosial Universiti Kebangsaan Malaysia.